ЩЕ РАЗ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЗРАЗОК СУПРОВІДНОГО ЛИСТА  «ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ» ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ДЛЯСТОРІН СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У ЧАСТИНІ УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ, ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО НИХ

         ВІДДІЛ ПИТАНЬ ПРАЦІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАГАДУЄ УСІМ ЗАЦІКАВЛЕНИМ СТОРОНАМ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ, А САМЕ КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ (ДАЛІ - ПІДПРИЄМСТВА), ПРЕДСТАВНИКАМ ПЕРВИННИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ПІДПРИЄМСТВ, А У РАЗІ ЇХ ВІДСУТНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ, ІНШИМ РОБОТОДАВЦЯМ МІСТА ПРО ТЕ, ЩО В ПОРЯДКУ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  ГАЛУЗЕВИХ (МІЖГАЛУЗЕВИХ) І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УГОД, КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ВІДБУЛИСЯ ЗМІНИ.

Урядом було прийнято постанову від 21.08.2019 року № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115», внаслідок чого зазнав змін затверджений нею Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі - Порядок).
Просимо прийняти до відома особливості оновленого Порядку під час розробки та укладення колективного договору, змін/або доповнень до нього, а також надаємо зразок рекомендаційного листа підприємства, установи, організації «Про повідомну реєстрацію колективного договору», який надається до реєструючого органу разом із колективним договором, змінами чи/або доповненнями до нього на здійснення його/їх повідомної реєстрації.
Просимо укладати колективні договори у відповідності до норм та положень цього Порядку.
          
Особливості оновленого 21.08.2019 року Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів полягають у наступному:

1. На повідомну реєстрацію подається один примірник колективного договору (угоди), змін та доповнень до нього (неї) разом із додатками та супровідним листом.
На вибір сторін угод, договорів (залежно від їхніх фінансово-технічних можливостей) пропонується три варіанти подання документів реєструючому органу:
1)    оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;
2)    оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
3)    електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.

Перелік протестованих систем електронного документообігу, інтеграційну взаємодію яких з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади підтверджено, міститься на офіційному веб-сайті Державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України»:http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/perelik-protestovan-system-electr/.

2. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди чи договору, змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

3. Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію угоди (договору), змін та доповнень до них суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику угоди, договору, змін і доповнень до них, і не повертає його сторонам.

З повною чинною версією постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України      https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2019 та використовувати її у подальшій роботі при укладенні колективних договорів/угод.
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗРАЗОК СУПРОВІДНОГО ЛИСТА ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, ЗМІН ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО НЬОГО, ЩО НАДХОДЯТЬ ДО РЕЄСТРУЮЧОГО ОРГАНУ НА ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

№_______  від  ________________

                                                                    Орган місцевої виконавчої влади                        
                                                                    або місцевого самоврядування,
                                                                    що здійснює повідомну реєстрацію
                                                                    колективних договорів
                                                                    (у м. Токмаку - це управління                 
                                                                    соціального захисту населення
                                                                    Токмацької міської ради)


Про повідомну реєстрацію
колективного договору

Направляємо на повідомну реєстрацію  (вибрати потрібний варіант)
1) підписаний паперовий оригінал колективного договору (змін чи доповнень до колективного договору) _________________  разом із
                                                                 (назва колективного договору)  
додатками, з прошитими і пронумерованими сторінками;

або

2) оригінал електронного колективного договору (змін чи доповнень до колективного договору) ______________ ,  з пов’язаними з ним                                                         
                                      (назва колективного договору)  
кваліфікованими електронними підписами;

або

3) електронну копію паперового оригіналу колективного договору (змін чи доповнень до нього) ________________ , засвідчену кваліфікованою
                                                      (назва колективного договору)  
електронною печаткою.

         Колективний договір укладено вперше (у разі реєстрації колективного договору, укладеного вперше)

або 
        
         Попередній колективний договір був зареєстрований (найменування реєструючого органу, № та дата реєстрації) зі змінами і доповненнями (у разі наявності, № та дата реєстрації).
                (у разі подання на реєстрацію чергового колективного договору).
               
                Відповідно до п. 7 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013    № 115 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 768), надаємо/або не надаємо згоду на оприлюднення тексту колективного договору (змін і доповнень до нього) та його/їхніх додатків.
         (У разі наявності інформації з обмеженим доступом, вказати сторінки, розділи, пункти, додатки тощо, які не підлягають оприлюдненню, а також підстави щодо обмеження доступу до цієї інформації відповідно до законодавства або рішення сторін).

         Додаток: один примірник колективного договору (змін/доповнень до нього) на ___ арк.

___________________         ________________       _____________________
(посада особи, яка надсилає лист)                      (підпис особи)                                  (П. І. Б. особи)


(П. І. Б. виконавця, контактний телефон)

         Повідомну реєстрацію колективних договорів, змін чи/або доповнень до них у м. Токмаку здійснює відділ питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради (далі – УСЗН ТМР). Подати на повідомну реєстрацію колективний договір, зміни чи/або доповнення до нього можна на електронну адресу УСЗН ТМР tokutszn@zp.ukrtel.net  або особисто до приміщення управління за адресою: вул. Центральна, 12.
         У разі виникнення питань з приводу використання оновленого Порядку повідомної реєстрації колективних договорів звертатися за телефоном відділу питань праці управління соціального захисту населення Токмацької міської ради,  4-30-32.       

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.