Правила благоустрою


                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Токмацької міської ради
                                                                                                        від 19.06.2014 року № _2

Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак

1.   Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території міста Токмак (далі – Правила) є місцевим нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Токмак, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на території міста всіма  об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форми власності, іншими юридичними особами, їх філіями, представництвами, відділеннями, фізичними особами-підприємцями, а також громадянами.
1.2. Об'єкти благоустрою міста Токмак використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
1.3. Організацію благоустрою міста забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста.
1.4. Повноваження міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, "Про органи самоорганізації населення", цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.
1.5. Токмацька міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.
1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.
1.7. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України:
 -«Про місцеве самоврядування в Україні»;
 -«Про благоустрій населених пунктів»;
 -«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 -«Про охорону навколишнього природного середовища»;
 -«Про відходи»;
 -«Про житлово-комунальні послуги»;
 -«Про автомобільний транспорт»;
 -«Про дорожній рух»;
- Інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.
1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Токмак норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.
2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
2.1.1. АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА (ВУЛИЦЯ) – частина територій в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху.
2.1.2. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ОБ'ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ - визначена власником об'єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа (комунальне підприємство), яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою.
2.1.3. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ БУДИНКУ, СПОРУДИ, ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ АБО КОМПЛЕКСУ БУДИНКІВ І СПОРУД - власник або юридична чи фізична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.
2.1.4. БЛАГОУСТРІЙ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ - комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
2.1.5. ВІДХОДИ - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення.
2.1.6. ВІДХОДИ ПОБУТОВІ (ТВЕРДІ, РІДКІ) - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше.
2.1.7. ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВІ - рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.
2.1.8. ВИГРІБНА ЯМА   (ВИГРІБ)  - інженерна   споруда   у    вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів,  наземна частина  якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів;
 2.1.9. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
2.1.10. ГАЗОН – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
2.1.11. ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.
2.1.12. Елементи благоустрою:
1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
4) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
5) комплекси та об'єкти монументального мистецтва;
6) спортивні споруди;
7) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
9) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;
10) засоби та обладнання зовнішньої реклами;
11) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;
12) телефонні автомати загального користування;
13) тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;
14) малі архітектурні форми;
15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
16) контейнери для сміття, сміттєзбірники;
17) громадські вбиральні;
18) інші елементи благоустрою міста Токмак.
2.1.13. ДОМАШНІ ТВАРИНИ собаки, коти та інші декоративні, екзотичні тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;
2.1.14. БЕЗПРИТУЛЬНІ ТВАРИНИ - домашні  тварини,  що  залишилися  без догляду   людини  або  утворили  напіввільні  угруповання,  здатні розмножуватися поза контролем людини;
2.1.15. ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
2.1.16. ЗАКРІПЛЕНА ТЕРИТОРІЯ - територіяяка закріплена за підприємствамиустановами, організаціями та фізичними особами відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою відповідно до Правил утримання і прибирання території в місті Токмак.
2.1.17. ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ - комплекс робіт (заходів), пов'язаних з вилученням (розробкою), переміщенням і укладанням (у разі потреби - з розрівнюванням і ущільненнямґрунтуу відвал або інше певне місцеодин з видів будівельних робіт.
2.1.18. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного та штучного походження на території населеного пункту.
2.1.19. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - зелені насадження, які розташовані на території парків культури та відпочинку, на територіях скверів і бульварів.
2.1.20. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО КОРИСТУВАННЯ - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші.
2.1.21. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - насадження транспортних магістралей і вулиць, на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.
2.1.22. КВІТНИК - ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, або багаторічними квітковими рослинами.
2.1.23. КОРИСТУВАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК - фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову або короткострокову оренду, або користування ними.
2.1.24. КОРИСТУВАЧІ ДОРОЖНІХ ОБ'ЄКТІВ - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.
2.1.25. МАЙДАНЧИК ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ – об’єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців міста.
2.1.26. МАЛА АРХІТЕКТУРНА ФОРМА – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організацій простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів (альтанки, павільйони, навіси, паркові арки, колони, вуличні вази, вазони та ін.)
2.1.27. ТИМЧАСОВА СПОРУДА ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, СОЦІАЛЬНО- КУЛЬТУРНОГО ЧИ ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – одноповерхова споруда (площею до 30 кв. метрів), що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
2.1.28. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ – комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства.
2.1.29. МЕХАНІЗОВАНЕ ПРИБИРАННЯ – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально – прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.
2.1.30. ОБ'ЄКТИ БЛАГОУСТРОЮ –
1) території загального користування:
а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;
в) майдани, площі;
г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
ґ) пляжі;
д) кладовища;
е) інші території загального користування;
2) прибудинкові території;
3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;
5) прилегла та інші території в межах міста.
2.1.31. ПАРК – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.
2.1.32. ПРИБУДИНКОВА ТЕРИТОРІЯ - територія навколо будинку призначена для обслуговування будинку.
2.1.33. ПРИЛЕГЛА ТЕРИТОРІЯ – це територія, що прилягає до прибудинкової (в тому числі присадибної) ділянки, до земельних ділянок, що знаходяться у власності або у користуванні юридичних та фізичних осіб щодо якої розповсюджуються вимоги про її прибирання, визначені цими Правилами.
При відсутності вулиць, прилеглою до підприємств, установ та організацій є територія по периметру на відстані 50 м від межі земельної ділянки, якою користуються, чи яка належить підприємству, установі та організації. Якщо при цьому, прилеглі території різних організацій накладаються одна на одну, то прилегла територія кожної організації обмежується умовною лінією, що розділяє загальну територію навпіл.
Прилеглою територію до тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та пунктів масових ігор, зупинок громадського транспорту вважати територією по периметру на відстані 15 м від об’єкту.
Прилеглою територією до об’єктів торговельної діяльності, побутового обслуговування та громадського призначення, що розташовані у вбудованих приміщеннях, є територія від будівлі до проїжджої частини на довжину фасаду об’єкта. У разі розташування між вище зазначеними об’єктами жилих приміщень, до складу прилеглої території включається територія між об’єктами торговельної діяльності, побутового обслуговування та громадського призначення яка обмежується умовною лінією, що розділяє зазначену територію навпіл.
2.1.34. ПРОЇЗНА ЧАСТИНА - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.
2.1.35. РЕКЛАМНІ ЗАСОБИ – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.
2.1.36. РУЧНЕ ПРИБИРАННЯ – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.
2.1.37. СУБ'ЄКТИ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ТОКМАК - органи державної влади та місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, юридичні особи (їх філії, представництва, відділення, в тому числі відокремлені територіально), фізичні особи-підприємці, а також громадяни.
2.1.38. ТЕРИТОРІЯ ПРИБИРАННЯ - територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення сміття та відходів.
2.1.39. ТЕРИТОРІЯ СУБ'ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ - територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам.
2.1.40. УТРИМАННЯ В НАЛЕЖНОМУ СТАНІ ТЕРИТОРІЇ - використання її за призначенням відповідно до Генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих Правил забудови та цих Правил в цілому, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

3. Обмеження при використанні об'єктів та елементів благоустрою

3.1. На об'єктах благоустрою забороняється:
3.1.1. Захаращувати територію міста, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.
3.1.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, городи  якщо таке не передбачається проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.
3.1.3.  Самовільно проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи.
3.1.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища на прибудинкових чи прилеглих територіях та в інших не відведених для цього місцях.
3.1.5. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.
3.1.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов'язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.
3.1.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.
3.1.8. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.
3.1.9. Робити надписи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах  тощо.
3.1.10. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони. Розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах міста та на прилеглих до них територіях.
3.1.11. Забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережну смугу річки при виконанні будівельних та ремонтних робіт, виливати рідкі відходи у річку.
3.1.12. Заправляти, провадити систематичну діяльність із ремонту автотранспортних засобів і механізмів на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших територіях загального користування, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста та паркуватися на них.
3.1.13. Спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, скверах, квітниках, у дворі підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, на міському полігоні ТПВ, а також в контейнерах.
3.1.14. Здійснювати миття транспортних засобів, прання білизни, купання тварин в санітарній зоні річок та водозбірних колонок.
3.1.15. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.
3.1.16. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.
3.1.17. Виливати рідину, кидати предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом зливання води.
3.1.18. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил.
3.1.19. Використовувати території зелених насаджень загального користування для посадки овочів та інших сільськогосподарських культур.
3.1.20. Виливати рідкі відходи на території загального користування міста.
3.1.21. Зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших територіях загального користування.
3.1.22. Скидати в зливову дощову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок, тощо; самовільно підє’днуватись до зливових дощових каналізацій.
3.1.23. Відкачувати воду на проїзну частину вулиць, тротуари та до камер колодязів, ям.
3.1.24. Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси.
3.1.25. Самовільно проводити підсипку доріг з ґрунтовим покриттям, здійснювати будь-які інші дії щодо зміни поверхні автомобільних доріг будь-якого типу (насип щебеню, відсіву та ін.) тощо.
3.1.26. Влаштовувати відведення дощової води з дахів будинків приватного сектору на пішохідні доріжки вулиць.
3.1.27. Пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.
3.1.28  Висаджувати дерева на відстані менше ніж 5 м від стін будівель та споруд 
та 3 м від межі з сусідньою ділянкою, кущі на відстані менше ніж 1,5 м від стін 
будівель та споруд та 1 м від межі з сусідньою ділянкою. Дерева, що висаджуються 
біля житлових будинків, не повинні перешкоджати інсоляції та освітленості.
3.1.29. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування.
3.1.30. Самовільно зносити аварійні та сухостійні насадження.
         3.1.31. Експлуатувати туалети та вигрібні ями, які не забезпечують герметичність, а також, вигрібні ями та туалети рівень наповнення рідкими відходами яких більше ніж 0,35 м до верхнього рівня ям. Розміщувати вигрібні ями та туалети, сараї для утримання худоби і птиці від вікон житлових будинків сусідніх садиб ближче як за 8 м, але не менше протипожежних норм.
3.1.32 Влаштовувати колодязі та артсвердловини ближче ніж за 12 м до окремих 
будівель і споруд та інших джерел забруднення.
3.1.33 Встановлювати паркан по межі сусідніх ділянок вище 1,8 м від поверхні 
землі. Паркан не повинен бути суцільним для достатнього провітрювання та 
освітлення сусідньої ділянки, площа прозору повинна складати не менше 30% 
площі огорожі. 
3.1.34. Самовільно встановлювати різні конструкції, огорожі, знаки тощо на проїзній частині вулиць, тротуарах, газонах, квітниках, у парках, скверах та інших громадських місцях.
3.1.35Самовільно встановлювати без дозвільних документів побутові індивідуальні та супутникові антени телебачення і радіопередавальні засоби інформації та зв’язку.
3.1.36. Пошкоджувати тротуари, бордюри, поребрики та зелену зону.
3.1.37. Проводити роботи, внаслідок яких відбувається руйнування та пошкодження будівель та споруд, що знаходяться поруч.
3.1.38. Самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової дощової та госппобутової каналізації.
3.1.39. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.
3.1.40. Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням.
3.1.41. Здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної служби.
3.1.42. Здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу.
3.1.43. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.
3.1.44. Перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.
3.1.45. Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої та тротуарної мереж, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

4. Утримання об’єктів благоустрою

4.1. Утримання в належному санітарному стані та благоустрій забезпечують: 
- прибудинкових та прилеглих територій житлових будинків комунальної власності – керівники приватних та комунальних – експлуатаційних підприємств, які надають послуги по утриманню жилих багатоповерхових будинків;
- прибудинкових та прилеглих території будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків – керівники кооперативів і об’єднань;
- прибудинкових та прилеглих території будинків і споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні – відповідно власники будинків і користувачі;
- територій, земля яких знаходиться у резерві міської ради – керівники комунальних підприємств, за якими закріплена територія відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради;
- територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соцкультпобуту та природно – заповідного фонду, території парків, скверів, зелених зон – відповідно власники (користувачі) об’єктів, або особи які закріплені за об’єктами рішенням виконкому міської ради;
- прилеглих територій до автозаправних станцій – власники відповідних автозаправних станцій;
- територіях гаражної забудови – власники або користувачі об’єктів;
- ринків, торгівельних майданчиків і прилеглих до них територій – керівник ринку, торгівельного майданчика;
- зупинок міського пасажирського транспорту – керівники підприємств, організацій, установ та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки;
- території організованої парковки автотранспорту – керівники підприємств, організацій установ уповноважені здійснювати збір коштів за парковку;
- територій, що прилягають до магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, тимчасових споруд торговельних, побутових, соціально - культурних чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, підприємств громадського харчування та побутового обслуговування – керівники підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм власності;
- зливової каналізації, оглядових і дощеприймальних колодязів, люків, водостоків, приймальних решіток, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайний вивіз відходів із дощеприймальних колодязів, тощо – керівники підприємств, на балансі яких вони знаходяться або які отримали дозвіл від виконкому міської ради на їх обслуговування.
Очищення канав, водопропускних труб, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод в районах приватної забудови, які проходять по вулиці вздовж межі приватних садиб  та через приватні садиби забезпечують власники приватних будинків. Керівники комунальних підприємств, які обслуговують зливову каналізацію забезпечують очищення водовідвідних канав, труб в районах відсутності приватної забудови;
- територій кладовищ, братських поховань – керівники підприємств на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконкому міської ради;
- прилеглих територій до залізничних колій, насипів, переїздів – керівники підприємств Токмацької дирекції залізничних перевезень;
- ділянок підготовлених під забудову і тих, що звільнилися після зносу будівель – користувачі земельних ділянок;
- територій відведених під забудову – керівники підприємств, та організацій, фізичні особи, яким відведені ці земельні ділянки рішенням міської ради;
- територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій електромереж, а також біля опор і у межах зони охорони ЛЕП, газорозподільних станцій, пунктів, мереж – керівники підприємств на балансі яких вони знаходяться;
- територій, що прилягають до котелень і теплових пунктів, насосних, водопровідних та каналізаційних станцій та водопровідних мереж – керівники підприємств, що їх експлуатують;
- туалетів, вигрібних ям – керівники підприємств, фізичні особи на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться;
- площадок, на яких розміщенні контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території – керівники підприємств усіх форм власності, за яки ми закріплені майданчики. За належний технічний стан контейнерів несе відповідальність їх балансоутримувач;
- території міського полігону твердих побутових відходів – підприємство визначене виконкомом міської ради;
- зелених насаджень на територіях:
парків, скверів, кладовищ, вздовж вулиць –  спеціалізовані підприємства визначені виконкомом міської ради;
прибудинкових територій – власники та/або балансоутримувачі будинків;
підприємств, установ, організацій – відповідні керівники;
вздовж залізничних колій, ліній електропередач високої напруги, охоронних зонах газопроводів, ліній зв’язку та інших мереж – керівники відповідних підприємств, що обслуговують відповідні споруди та мережі;
 приватних гаражах, де не створені кооперативи – власники гаражів.
4.2. Закріплення додаткових територій здійснюється виконкомом Токмацької міської ради
4.3. Підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають  будинки на правах приватної власності, юридичні і фізичні особи зобов’язані вчасно виконувати прибирання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок (очищення від снігу, сміття та бруду, будівельного матеріалу /до бордюру чи обочини дороги/ косити і сапати бур’яни), дотримуватися чистоти і підтримувати порядок на всій території міста, утримувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об’єкти  соціального призначення.

5. Порядок організації прибирання території міста.

       5.1. Механізоване та ручне прибирання проїзної частини вулиць, площ міста здійснює підприємство, на яке покладено відповідні обов’язки.
Вивезення твердого сміття та опалого листя на сміттєзвалище з підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та з домоволодінь приватного сектору, здійснюється за договорами (Згідно ст.20 Закону України «Про житлово - комунальні послуги»).
            5.2. Організація збирання та вивезення сміття.
5.2.1. Побутове сміття громадянами виноситься безпосередньо до кузова машини санітарного очищення, яка під’їжджає до кожного будинку у визначений у договорі графіком час, або до контейнерів, установлених на спеціально обладнаних майданчиках.
5.2.2. У разі накопичення відходів, їх вивезення від житла та підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності здійснюється за одноразовими замовленнями чи за договорами між юридичними та фізичними особами та підприємством, яке надає послуги населенню по збиранню та вивезенню сміття.
5.2.3. Будівельне сміття вивозиться організаціями та особами, які виконують будівельні або ремонтні роботи. Забороняється накопичувати і складувати будівельні відходи та сміття на майданчиках і в сміттєзбиральні контейнери.
5.2.4.   Підприємства повинні забезпечувати належне зберігання і своєчасне вивезення та знешкодження токсичних промислових відходів згідно існуючих нормативів.
5.2.5. Сміття зі звалищ, що виникли стихійно, вивозиться:
з прилеглих територій підприємств, установ та організацій – їх власниками;
з   інших територій     відповідним підприємством житлово-комунального господарства міста, в межах виділених коштів з бюджету міста.
5.2.6. Роботи по утриманню міського полігону ТПВ, їх вивезенню та роботи по ліквідації несанкціонованих смітників у місті виконує відповідне підприємство, яке визначається виконавчим комітетом Токмацької міської ради.
            5.2.7. Господарюючі суб’єкти торговельної діяльності та побутового обслуговування   забезпечують прибирання територій і косіння трави на прилеглих до їх об’єктів ділянках самостійно у межах прилеглої території або укладають договір на виконання цих робіт з відповідним підприємством.
5.2.8. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд здійснюється їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.
5.2.9. Загублені або покинуті матеріали (деревина, залізобетонні вироби, конструкції, тощо)    прибираються підприємствами та організаціями, громадянами, яким вони належать у добовий термін.
При невиконанні цих вимог прибирання здійснюється комунальними підприємствами міста.
5.3. Порядок прибирання у період з 15 квітня по 15 жовтня.
5.3.1. Щорічно у період з 15 квітня по 15 жовтня повинно здійснюватися прибирання, поливання вулиць, площ та інших територій населеного пункту відповідним підприємством, що визначено виконавчим комітетом Токмацької міської ради.
В залежності від погодних умов цей період може бути змінений.
            5.3.2. Знищення бур’янів на території парків, скверів, лісопарків, відкритих зливових канав і прилеглих до них ділянок проводиться систематично протягом всього вегетаційного періоду.
            5.3.3. Підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також громадяни повинні виконувати роботи з косіння трави на власних та прилеглих територіях з подальшим приведенням території у належний санітарний стан.
5.3.4. Територія населеного пункту повинна бути постійно вільна від бур’янів, які завдають шкоди здоров’ю людини і культурним рослинам.                          
5.5. Порядок прибирання у період з 15 жовтня по 15 квітня.
5.5.1. Щорічно у період з 15 жовтня по 15 квітня повинно проводитися прибирання територій, вивезення снігу, льоду, бруду, посипання піском.
В залежності від погодних умов цей порядок може бути змінений. Прибирання в цей період повинно в міру потреби проводитися протягом усього дня.
5.5.2. На маршрутах пасажирського транспорту очищення території від снігу проводиться   протягом однієї години до початку руху.
5.5.3. Дозволяється укладення снігу в вали на всіх вулицях та майданчиках, окрім територій автобусних зупинок, з наступним негайним вивезенням. Забороняється захаращування проїздів і проходів, укладання снігу й льоду на газони з насадженнями.
5.5.4. Механізоване посипання піском і обробка дозволеними матеріалами проїзної частини вулиць, площ, перехресть, під’їздів, спусків, проводиться відповідними комунальними підприємствами або, за домовленістю,  із підприємствами, установами та організаціями міста.
Тротуари, доріжки у скверах, сходові спуски, зупинки міського  пасажирського транспорту, та інші небезпечні для проїзду транспорту і проходу пішоходів місця, посипаються піском і іншими дозволеними матеріалами комунальними підприємствами міста, на які покладено відповідні обов’язки, та підприємствами, на території яких вони знаходяться.
          Підходи до торговельних об’єктів в зимовий період підсипаються зазначеними господарюючими суб’єктами у межах прилеглої території самостійно або за договором з відповідним підприємством.
З метою  запобігання  нещасних випадків проводяться заходи з очищення дахів будинків від бурульок комунальними, приватними підприємствами, організаціями, установами на підвідомчих територіях.

6. Порядок прибирання і утримання прибудинкових (дворових) територій.

                6.1. Дворові території повинні утримуватися в чистоті. Прибирання і очищення дворів проводиться щоденно. Підмітання, поливання, вивезення снігу та сміття, посипання піском, очищення водостоків, дренажів повинні проводитися регулярно.
            6.2. Забороняється спалювати опалі листя, гілки, а попіл висипати на вулицю. Вони повинні бути вчасно вивезені власниками будинків, житлово-комунальними підприємствами.
  6.3. Побутове сміття повинно зберігатися в сміттєзбиральниках і контейнерах, непроникних   для мух і гризунів. Рідкі нечистоти в не каналізованих будинках, збираються у водонепроникні вигрібні (помийні) ями з люками, влаштовані таким чином, щоб у них не проникали зливові води і розташовані згідно діючих санітарних та будівельних норм. Вигреби необхідно очищати у міру їх  заповнення.  Обов’язок очищення вигрібних (помийних ям) лежить на власнику (наймачеві) будинку.
            6.4. Майданчики під сміттєзбиральники і контейнери виконуються з твердим покриттям   (асфальтобетон, бетон) розміром за розрахунком і огороджені з трьох сторін на відстані не ближче 20 м від житла.
            6.5. Під’їзди до майданчиків і вигрібних ям повинні бути впорядковані і забезпечувати   вільний розворот спеціальних машин. Відповідальність за благоустрій майданчиків і під’їзди до них, справність сміттєзбиральників і освітлення дворів несуть власники будинків.
            6.6. Сміттєзбиральники, контейнери, майданчики, повинні вчасно очищатися від сміття, бруду і снігу, а влітку, окрім того, промиватися водою з допомогою шлангів і дезінфікуватися. Також промиваються і дезінфікуються забірні рукави асенізаційних машин. Миття і дезінфекція проводиться підприємствами, які здійснюють санітарне очищення за договорами з наймачами житла.
            6.7. Забороняється зберігати сміття на території двору більше трьох діб – у холодні часи року, та одну добу у теплі. Вивіз сміття та нечистот від домовласників проводиться по планово-регулярній системі відповідно до графіка або за разовими заявками комунальним    автотранспортом, підприємствами і відомствами, фізичними особами, які мають спеціальний транспорт та відповідний дозвіл.
            6.8. Забороняється складати сміття із тротуарів та зеленої зони під бордюри вулиць на термін більше, як на три доби.
6.9 Утворювачі твердих побутових відходів (надалі ТПВ) - суб'єкти господарювання, установи і організації, домовласники або уповноважені ними управителі будинків чи домоволодінь, мешканці будинків власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок зобов'язані укладати договори про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (надалі договір) з суб'єктом господарювання. Такий договір між підприємством та утворювачем ТПВ визначає також обов'язки сторін та порядок розрахунків між сторонами цього договору. Порушення правил складування, збереження, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів, а також інші порушення Закону України «Про відходи» тягнуть за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 152 КУпАП та ст. 42 Закону України «Про відходи».
6.10. Забороняється перекопувати пішохідні доріжки для відводу води з дворових територій.
6.11. Миття, дезінфекція сміттєзбірників проводиться у строки, що визначені договірними умовами з санітарними службами.
6.12. Прибирання приміщень дворових туалетів та туалетів загального користування проводиться щоденно, промивання водою з дезінфікуючими засобами – один раз на тиждень.
6.13. Очищення вигрібних ям, дворових туалетів та відстійників проводиться згідно з договірними умовами, але не рідше одного разу на півроку.
6.14. Утримання свійських тварин.
6.14.1. На території міста забороняється випасати свійських тварин та птиці у не призначених для цього місцях – на дорогах, вулицях, дитячих майданчиках, територіях шкіл та дошкільних закладів. Дозволяється прогін худоби та птиці під наглядом їх власників або пастухів.
6.14.2. На прибудинковій території приватного сектору забороняється утримання домашніх тварин у кількості більшій ніж:
великої рогатої худоби – 2 голів;
свиней – 2 голів;
птиці – 50 шт;
вівці – 5 шт;
кіз – 5 шт;
собак – 3 шт;
котів – 3 шт.
На прибудинкових та прилеглих територіях багатоповерхових будинків забороняється ціленаправлено підгодовувати безпритульних собак і котів та облаштовувати місця утримання для них.
            6.15.  Організація робіт по знищенню бур’янів.
            6.15.1. Територія населеного пункту повинна бути постійно вільна від бур’янів, які завдають шкоди здоров’ю людини і культурним рослинам.
            6.15.2. Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, зобов’язані  систематично і вчасно знищувати бур’яни на відведеній та прилеглій територіях.
            6.15.3. Знищення бур’янів на території міських садів, скверів, лісопарків, відкритих зливових канав і прилеглих до них ділянок, визначених підприємствами комунального господарства,  проводиться організаціями, у віданні яких вони знаходяться, систематично протягом всього вегетативного періоду.
            6.15.4. Розподіл міської території для, знищення бур’яну, між організаціями, підприємствами, установами міста здійснюється виконавчим комітетом.

7Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

7.1. При виконанні шляхових, аварійних і інших земляних робіт, у тому числі прокладанні всіх видів комунікацій уздовж автодоріг, перетинанні доріг комунікаціями на території населеного пункту, особи відповідальні за провадження таких робіт, зобов’язані сповістити про їх проведення Токмацький міськрайонний відділ МНС, швидку медичну допомогу, аварійну службу газу.
            7.2. Керівники організацій, які експлуатують підземні мережі і комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників на місце проведення робіт.
7.3. На період закриття доріг у відповідних місцях повинні бути встановлені покажчики напрямку об’їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються.
7.4. Після проведення робіт, відповідальні за це особи повинні відновити ділянки шляхових покрить, тротуарів, газонів, а також повідомити міськрайвідділ МНС, швидку медичну допомогу та аварійну службу газу про закінчення робіт і відкриття проїзду.
            7.5.  При проведенні земляних робіт підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадяни повинні дотримуватись наступних вимог:
7.5.1. Земляні роботи, які проводяться на міських територіях (вулицях, провулках, зелених зонах, площах, тротуарах, тощо), виконуються при наявності дозволу на проведення земляних робіт, отриманого в комунальному підприємстві Токмакської міської ради, з дотриманням вимог та умов, зазначених в дозволі. Дозвіл повинен містити граничні терміни виконання робіт та термін відновлення асфальтно-бетонного покриття.
7.5.2. До початку проведення земляних робіт необхідно отримати  письмовий дозвіл у комунальному підприємстві, який повинен узгоджуватись з усіма установами та організаціями, що обслуговують підземні комунікації, та з підприємствами, які обслуговують багатоповерхові житлові будинки, ОСББ чи ЖБК, якщо земляні роботи будуть проводитись на прибудинковій території.
7.5.3. Для одержання дозволу на проведення земляних  робіт  замовник  подає  такі  документи: заяву довільної форми;  рішення виконкому міської ради про  дозвіл  на  будівництво об’єкта  (в разі   проведення  будівельних  робіт); дозвіл ДАБК на проведення робіт, технічні умови, узгодження   з комунальними та інженерними службами міста і ДАІ  на  проведення  земляних  робіт; гарантійний лист на відновлення шляхового покриття та елементів благоустрою в обумовлені терміни. У випадку виконання відновлювальних робіт підрядною організацією  в гарантійному листі вказується номер і дата укладеного договору по відновленню асфальтобетонного покриття  або елементів благоустрою.     
7.5.4. Дозвіл видається на протязі трьох днів після подання заявки в  комунальне підприємство відповідальним особам під розпис.  
7.5.5. Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасної перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
7.5.6. При провадженні робіт забороняється:
- ушкоджувати відповідні споруди, зелені насадження та елементи міського благоустрою;
- готувати розчин і бетон безпосередньо на проїжджій та пішохідній частинах вулиці;
- робити   відкачку   води   з   колодязів,   траншей   та   котлованів безпосередньо    на тротуари і проїзну частину вулиць (збір води робити в наявні    системи закритої і відкритої зливової каналізації), крім аварійних робіт, які виконуються підприємствами житлово-комунального господарства;
- залишати  на проїзній частині вулиці, тротуарах, газонах землю й будівельне сміття після закінчення робіт;
- займати зайві майданчики   під складування, огородження   робіт понад установлених кордонів; загороджувати проходи і в’їзди (виїзди) у двори, порушувати проїзд транспорту і рух пішоходів.
7.5.7. В разі проведення аварійних робіт підприємствами, які здійснюють обслуговування мереж та комунікації з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зв’язку, газопостачання,  дозвіл необхідно оформити протягом доби з початку їх проведення, при цьому, якщо в зоні робіт є підземні комунікації, роботи проводити в присутності представників зацікавлених підприємств. Підприємства, що виконують аварійні  роботи, повідомляють про це комунальне підприємство та  організацію, за якою закріплено територію.        
7.5.8. У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні виконавцем робіт оформляється внутрішній (виробничий) ордер. Роботи проводяться без дозвілу. У перший робочий день після вихідного в комунальному підприємстві оформляється дозвіл на проведення земляних робіт.        
7.5.9. У випадку, коли земляні роботи викликають зміну маршрутів або графік руху громадського транспорту, організація, що їх виконує, зобов’язана повідомити про це населення  через засоби масової інформації та провести узгодження з органами ДАІ.       
7.5.10. При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи  необхідно негайно припинити і з залученням представників зацікавлених організацій вирішити питання про можливість подальшого проведення земляних робіт.        
7.5.11. При проведенні земляних робіт   навколо   місця  роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами, згідно схем, погоджених з ДАІ. В нічний час огорожа повинна освітлюватися. Для переходу через канави необхідно обладнувати містки шириною не менше 0,8м при односторонньому русі та 1,5м при двосторонньому русі людей.  
7.5.12. Порушення асфальтно-бетонного покриття при проведенні земляних робіт можливе лише у виключних випадках, коли роботи без його порушення провести неможливо.
7.5.13. Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів міського упорядкування, виконавець робіт повинен запросити представників управління комунального господарства та інших зацікавлених організацій для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів міського упорядкування.    
7.5.14. Контроль за станом асфальтобетонного покриття на прибудинкових територіях (відмостки, тротуари, під’їзні шляхи) здійснюють  підприємства, які здійснюють утримання багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, ЖБК в межах закріплених територій, Державтоінспекцією, місцевим органом містобудування та архітектури.  При виявленні ділянок не відновлених після проведення земляних робіт надають інформацію про це в комунальне підприємство, яке видавало дозвіл.     
7.5.15. Всі організації, які проводять земляні роботи на території міста, відновлюють зруйновані дорожнє покриття  і елементи благоустрою за власні кошти своїми силами або силами підрядних організацій протягом 5 днів з часу закінчення терміну дії дозволу.
У разі виконання земляних робіт у зимовий період, відновлення асфальтно-бетонного покриття проводиться в травні місяці. Заплановане проведення робіт з відновлення асфальтно-бетонного покриття повинно бути підтверджене договірними відносинами з підрядною організацією та квитанцією про передоплату.
7.5.16. Організації, які виконували земляні роботи та підрядні організації несуть відповідальність за якість робіт по відновленню благоустрою на протязі року і в разі необхідності на протязі 10 днів вживають заходів для ліквідації  наслідків неякісного поновлення.    
7.5.17. Не дозволяються ніякі (крім аварійних) земляні роботи протягом трьох  років після будівництва та капітального ремонту шляхів та тротуарів  без погодження з балансоутримувачем.     
7.6. Власники  об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів 
відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил. 
Забезпечення утримання та належного функціонування і збереження освітлювальних приладів на територіях об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою.            
            7.7. Роботи, що проводяться з порушенням цих Правил негайно припиняються, винні особи притягуються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством.
            7.8. Відповідальність за утримання шляхів і зливових канав несуть керівники підприємств, які їх обслуговують.

8.  Порядок утримання та охорони зелених насаджень

8.1. Всі зелені насадження на землях міста, як суспільного, так і відомчого користування, створюють недоторканий міський зелений фонд.
Роботи з утримання, капітального та поточного ремонту об'єктів зеленого 
господарства повинні проводитись спеціалізованими підприємствами зеленого 
господарства, благоустрою, дорожньо-експлуатаційного господарства, 
спеціальними підрозділами управлінь житлово-комунального господарства, 
житлово-експлуатаційними організаціями.
Ці підприємства можуть здійснювати догляд за зеленими насадженнями за 
договорами з іншими підприємствами, установами, організаціями з оплатою 
витрат на обслуговування.
8.2. За самовільне знищення і ушкодження зелених насаджень відповідальні посадові особи, фізичні особи-підприємці та громадяни, винні в заподіянні збитку зеленим насадженням, притягуються до відповідальності у встановленому законодавством порядку.
8.3. Землекористувачі та всі організації, підприємства, установи, юридичні особи незалежно від форм власності та громадяни зобов’язані проводити ефективні заходи по підвищенню родючості ґрунту, не допускати забруднення зелених насаджень відходами, сміттям, їх заболочування та заростання бур’янами.
8.4. Будівельні та інші організації, що здійснюють промислове та інше будівництво, пов’язані з порушенням ґрунтового покрову, зобов’язані знімати та зберігати родючий шар   ґрунту для його використання в зеленому будівництві.
8.5. Відповідальність за збереження зелених насаджень та догляд за ними покладається:
-     щодо насаджень, які відносяться до комунальної власності – на спеціально уповноважені міською радою органи, при інших формах власності – на власників або користувачів земельних ділянок;
-     на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів – на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників (орендарів) будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані у житлових районах;
-     на території підприємств, а також до прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на підприємства;
-     на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на замовника будівництва та генерального підрядника;
-     на пустирях, берегах річок – на прилеглі підприємства за рішенням виконавчого комітету міської ради;
-     на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників або користувачів.
          8.6. Контроль за охороною та утриманням зелених насаджень здійснюють комунальні підприємства, уповноважені виконавчим комітетом, та відповідні державні органи.
          8.7. Поточне утримання тротуарних газонів здійснюється житлово-комунальними       підприємствами чи підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами –підприємцями на прилеглих територіях, а домовласниками на територіях, які прилягають до
їх землеволодінь.
          8.8. Охорона зелених насаджень міста є громадським обов’язком кожного мешканця. Всі громадяни, які відвідують зону відпочинку, лісопарки, сади, сквери, набережні, та інші місця масового відпочинку, зобов’язані дотримувати чистоту, порядок, дбайливо відноситися до зелених насаджень, сприяти запобіганню ламання та псування дерев, чагарників, квітів, газонів, сприяти органам міліції, виконавчого комітету міської ради, власникам зелених насаджень у боротьбі з порушниками цих Правил.
          8.9. На території зелених насаджень забороняється:
-     при здійсненні земляних робіт допускати оголення коренів і засипання кореневої шийки дерев;
-     складувати будь-які матеріали;
-     влаштовувати звалища сміття, забруднених снігу та льоду;
-     використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;
-     посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
-     обладнувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів (якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів);
-     влаштовувати зупинки пасажирського транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів;
-     ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць спеціально для цього відведених і обладнаних;
-     підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
-     добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;
-     рвати квіти і ламати дерева та чагарники;
-     складувати неокорену і непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;
-     засмічувати і засипати річку або влаштовувати на ній загати;
-     забруднювати парки, сквери та річку;
-     розводити багаття, спалювати сміття та листя на території міста;
-     займати під городи газони, ділянки прибудинкових територій, сквери, інші місця не передбачені для цього;
-     білити вапном декоративні дерева, які знаходяться на утриманні та охороні комунальних підприємств;
-     згрібати  листя  з-під  групи  дерев  і  чагарників у лісопарках,  парках,  гідропарках,  скверах,  садах,  за  винятком партерних  газонів,  пам'ятників  і  меморіальних  комплексів, площ,   дитячих  майданчиків,  спортивних  комплексів,  головних  алей зелених насаджень, галявин, квітників тощо).
8.10.  Знесення зелених насаджень здійснюється в порядку, встановленому законодавством.  

9. Утримання житлових, культурно-побутових і громадських будинків та споруд.

9.1. Власники, користувачі та балансоутримувачі об’єктів зобов’язані своєчасно провадити ремонт фасадів будинків,  павільйонів, кіосків, малих архітектурних форм та інших об’єктів, а також рекламних конструкцій, щитів, афіш, тощо, забезпечувати їх естетичне утримання.
Контроль за станом вивісок, які знаходяться на будинках, здійснюється житлово-експлуатаційними підприємствами, на балансі яких вони знаходяться, та їх власниками.
9.2. Відповідні підприємства забезпечують ремонт та утримання в належному стані парканів, огорож, опор міських електричних, освітлювальних мереж та освітлення територій в вечірній і нічний час.
9.3. Будь-які  зміни  фасадів  будинків,  пов’язаних з ліквідацією або зміною  окремих деталей,  їх кольору, здійснюються на підставі проектної документації.  
9.4. Забороняється самовільне будівництво різного роду господарських і допоміжних будівель (сараїв, будок, гаражів, голубників, теплиць та інше) на прибудинкових територіях і присадибних земельних ділянках.
9.5. На зовнішньому фасаді кожного будинку незалежно від його відомчої належності,     установлюється будинковий номерний знак, затвердженого зразка, з вказівкою назви вулиці та номеру будинку. На будинках, які виходять на дві вулиці, номерні знаки встановлюються з боку кожної вулиці.
9.6. Номерні знаки на будинках встановлюються їх власниками.
9.7. З настанням темряви і до світанку повинні освітлюватися двори, арки та сходові клітки.
9.8. Забороняється асфальтувати мозаїчні покриття, бруківку, фарбувати скульптурні зображення, пам’ятники, монументи, меморіальні комплекси, стовбури декоративних дерев, стіни, облицюванні природним матеріалом.

10.  Режим використання водоохоронних зон.

10.1. У прибережних захисних смугах уздовж річки (на території водоохоронних зон) забороняється:
-     зберігання та застосування пестицидів і добрив;
-     влаштування літніх таборів для худоби; 
-     влаштування звалищ сміття, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 
10.2. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим.

11. Встановлення і утримання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та тимчасових споруд.

11.1. Встановлення малих архітектурних форм та елементів благоустрою здійснюються на основі генерального плану населеного пункту, комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей міста, експлуатаційних, екологічних, санітарних та будівельних норм і правил, державних стандартів, умов безпеки руху транспорту та пішоходів за проектами благоустрою.
          11.2. Підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, повинні утримувати в зразковому порядку споруди малих архітектурних форм, елементів благоустрою та тимчасових споруд, проводити їх ремонт і фарбування.
          11.3. Фарбування кам’яних, залізобетонних і металевих огорож, воріт, провадиться не рідше одного разу на рік.
          11.4. Забороняється пошкодження лав, урн, скульптур та інших архітектурних споруд, встановлених на вулицях, площах, у парках, скверах, на пляжах, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях загального користування.
11.5. З метою запобігання засмічення сміттям комунальні підприємства встановлюють на вулицях, площах та інших громадських місцях урни з інтервалом не більше 40 м.
Крім того, урни встановлюються:
-     підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності проти своїх будинків, як правило, біля входу та виходу;
-     торгуючими організаціями біля входу та виходу з торгових приміщень, біля наметів, ларьків, павільйонів і т.п.;
Тип урн узгоджується з місцевим органом містобудування та архітектури.
Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття в міру його накопичення, але не рідше одного разу на добу у теплу пору року і не рідше одного разу на три доби в осінньо-зимовий період.
Урни повинні фарбуватися не рідше двох разів на рік.
11.6. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 
11.7. Забороняється встановлення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності в охоронних зонах інженерних мереж.

12. Розміщення засобів зовнішньої реклами


12.1. Розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється у відповідності з Порядком розміщення зовнішньої реклами в м. Токмак, затвердженим рішенням  Токмацької міської ради.
12.2. Розміщення зовнішньої реклами юридичними та фізичними особами провадиться з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних, історико-культурних особливостей міста, вимог естетики міського середовища, при умові співвідношення якості та технічних характеристик сучасному рівню.
12.3. Забороняється самовільне розміщення рекламної інформації на фасадах будинків, на опорних стовпах вуличного освітлення та інших елементах благоустрою міста.
12.4. Балансоутримувачі та орендарі об'єктів комунальної власності зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання самовільного розміщення рекламної інформації на фасадах будинків (стінах, віконних отворах, балконах, архітектурних та інших елементах) та елементах благоустрою міста, які знаходяться в комунальній власності.
12.5. Благоустрій території навколо елементів зовнішньої реклами, які розташовані як окремі об'єкти, по периметру в радіусі 5м здійснюють розповсюджувачі (власники) зовнішньої реклами.

13. Відповідальність за порушення цих Правил.

13.1. При виявленні порушень, винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування», ст. 42-44  Законом України «Про відходи». Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України. Розмір цивільно – правової  відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюються відповідно до норм, встановлених Цивільним  кодексом України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно – правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.
 13.2. Суб’єкти господарювання, установи і організації, домовласники або уповноважені ними управителі будинків чи домоволодінь, згідно ст. 35-1 Закону України «Про відходи», які не  уклали договори на утилізацію ТПВ  або уклали договір, але не  вносять  в  установленому  порядку  плату  за користування послугами  підприємств,  установ  та  організацій,  що  займаються збиранням,  зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів на якого покладено обов’язок утримання міського звалища твердих побутових відходів, притягуються до відповідальності, передбаченої  ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
13.3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:
1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;
4) порушенні Правил благоустрою території міста;
5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;
6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;
7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;
8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;
9) забрудненні (засміченні) території міста;
10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.
13.4. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.
13.5. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний термін.
13.6. У випадку, якщо особа не здійснює благоустрій, або здійснює його неналежним чином, зазначена обставина є підставою для розірвання договорів користування земельною ділянкою або майном в судовому порядку.
13.7. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.
13.8. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:
1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;
2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
- здійсненні ремонту інженерних мереж;
- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
- прокладанні нових інженерних мереж;
- виконанні інших суспільно необхідних робіт.
13.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.
13.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням виконкому Токмацької міської ради, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

14. Відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою.

14.1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому законодавством порядку.
14.2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем в установленому порядку у разі:
14.2.1. Протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою.
14.2.2. Пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:
-     ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
-     здійсненні ремонту інженерних мереж;
-     видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;
-     прокладанні нових інженерних мереж;
-     виконанні інших суспільно необхідних робіт.
14.3. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.
14.4. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
14.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.
14.6. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.
14.7. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.
14.8. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням виконкому Токмацької міської ради, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

15. Здійснення контролю за виконанням Правил.

15.1. Контроль за станом благоустрою в м. Токмак здійснюють: виконавчий комітет Токмацької міської ради, органи охорони навколишнього природного середовища, органи державного санітарного нагляду, органи охорони пам’яток історії і культури, органи внутрішніх справ, управління комунального господарства Токмацької міської ради, комунальні підприємства, органи самоорганізації населення, громадські інспектори, інші органи місцевого самоврядування та відповідні органи державної влади у межах своїх повноважень.
15.2. Контроль у сфері благоустрою міста  Токмак  спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
15.3. Контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:
1) проведення перевірок території;
2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Токмак.
15.4. Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Громадські інспектори благоустрою міста:
1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста;
 2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
 3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;
4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.
          15.5. Особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення за фактом недотримання цих Правил, визначаються відповідним рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради. Такими особами, зокрема, можуть бути:
-        громадські інспектори;
-        представники  комунальних підприємств;
-        представників сан. очистки;
-        працівники  міліції;
-        посадові  особи  органів місцевого самоврядування.
-      ОСББ, ЖБК – голови правлінь, уповноважені особи.
15.6. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.